Barra

Je ostrov s většinou obyvatel římskokatolického náboženství a mluvících galštinou. Žije na něm okolo 1000 obyvatel. Největší vesnicí na ostrově je Castlebay. Ostrov je spojený mostem se sousedním ostrovem Vetersay. V západní části ostrova se nacházejí písečné pláže. Nachází se tu mnoho ojedinělých druhů rostlin a dive zvěře. Můžete si pronajmout i kolo a absolvovat cestu podél pobřeží a kopců. Zámek Kisimul Castle stojí na pláži – z jeho polohy vznikl název vesnice Castlebay. Můžete si take prohlédnout ruiny kostela a expozici muzea s exponáty z doby železné.