Edinburgh Castle

Edinburgh Castle je stará pevnost, která díky své pozici na skále Castle Rock, je dominantou Edinburgu. Hrad je druhým nejnavštěvovanějším místem Skotska, op galerii Kelvingrově Art Gallery and Museum v Glasgow. Stavba pochází ze 16.st., s vyjímkou kapličky St. Margaret's Chapel, která byla postavená ve 12.st.

Tak, jako jiné Skotské hrady a zámky, i tento hrad byl v minulosti centrem vojenské aktivity, a jako jeden z mála hradů je dodnes místem konání různých vojenských ceremonií. Speciální stráže stojí na hradě každý den mezi 6. a 9. hodinou po obědě před strážným domem, se zodpovědností strážit skotské královské Klenoty.

Hrad stojí na místě, kde se původně před více než 340 miliony lety nacházela sopka. Castle Rock měří 121,92 metrů. Poloha zaručovala hradu těžký přístup ze strany dobyvatelů. Z jihu, západu a severu hrad chrání útesy vysoké 80 m nad okolní krajinou. Jediná přijatelná a nejméně strmá cesta pro vozidla se nachází jen na východní straně.

První zmínky o místě, na kterém Edinburgh Castle stojí, pocházejí již od řeckého Ptolemaia. Dávné skotské historické prameny hovoří o králi jménem Ebrawce, který na tomto místě žil již 1000 let před Římany. Údajně podle jeho jména vznikl název města Edinburgh. Ebrawce je popsaný jako prapředek Edinburghčanů, který měl 20 manželek a více jak 50 dětí.

O hradu nejsou zmínky ve známých historických pramenech od časů Ptolemaia až do r. 600 n.l.

Až v polovině 11. století se zmínky o hradě objevuje v pramenech častěji. Předtím, než se Edinburgh stal hlavním královským městem, byl královským sídlem Dunfermlin. kde žil král Malcolm III. Se svou ženou, později světicí Margaret. Až Malcolmův nejmladší syn, král David I., se zasloužil o rozvoj Edinbirghu a přinesl do něho Královskou moc. Ve 12.st. se na hradě uskutečnilo první zasedání skotského parlamentu. David dal hrad kompletně přestavit, původní zůstala jen kaple sv. Margarety – St. Margaret's Chapel.

V horní části ulice Royal Mile, před vchodem na hrad, se nachází dlouhé šikmé přednádvoří, zvané Esplanade. Na něm se každý rok koná přehlídka vojenských kapel Edinburgh Military Tattoo. Z Espalanade se naskýtá pohled na věž bubnovitého tvaru Half Moon Battery, která je částí opevnění hradu. Na jejím místě pedtím stála vysoká vstupní věž do hradu, David's Tower. Ta byla zničena za katolicko-protestanských nepokojů. The Half Moon Battery měla obrannou funkci, jejíž stavba trvala až do 17.st.

Crown Square je citadela na vrchu hradu. Tvoří ji vojenský památník National War Memorial na severní straně, královský palác Royal Palace Block na východě, velká sáíň Great Hall na jihu a budova královny Anny Queen Anne Building na západě.

The King's Lodging je místo bývalých královských obytných prostor, které se datují od 15.st.. V 16.st. byla postavena síň Great Hall, v které se konaly zasedání skotského parlamentu. Dodnes se v sále konají různé ceremonie.

Královské korunovační klenoty můžete vidět v sále Crown Room. Sestavují se z koruny, žezla a meče. Koruna pochází z roku 1540, je vyrobená z tzv. ,,skotského zlata“ a je ozdobená 94 perlami, 10 diamanty a 33 drahými kameny. Žezlo je také ze zlata a ozdobené velkým křišťálem. Největší ceností je tzv. Kámen osudu, Stone of Destiny, který se též používá při korunovaci.

Památník Scottish National War Memorial byl postaven po 1. světové válce členem skotského regimentu, který ve válce bojoval. Národní válečné muzeum Skotska mapuje skotskou vojenskou historii za uplynulých 400 let. Obsahuje mnoho vojenských Exponátů, jako jsou uniformy, metále a zbraně.

Nejstarší částí hradu je kaple sv. Margarety, St. Margart's Chapel z 12. st. Postavil ji král David I. jako soukromou kapli rodiny. Dodnes se v ní Konají různé náboženské obřady, jako křesty a svatby. Kaple má kapacitu asi 25 osob. Před kaplí je vystavené velké dělo z 15.st. Mons Meg.

Návštěvníci hradu si určutě rádi prohlédnou královské botanické zahrady. Ty jsou od hradu vzdáleny 3,2km. Jedna z dělových koulí, vystřelená z hradu, dopadla až do zahrad při oslavách svatby Mary, královny Skotska.