Herris Lewis

Harris – Lewis, nacházející se ve Vnějších Hebridech, vytváří největší ostrov ve Skotsku i mezi ostrovy obklopujícími Velkou Británii a Irsko. Hranice mezi oběma ostrovy Lewis se nachází v rozhraní vodních ploch Loch Resort (Reasort) na západě a Loch Seafort na východě. Ostrov nemá společné galské jménom, říkají mu Dlouhý ostrov (Long Island). Lewis představuje jeho severní část,Haris zase jižní. Haris je z větší části hornatý, Lewis rovinatý. Na jihovýchodě se vypíná vrch Ben More save in the south-east, na jihozápaě je nejvyšším bodem Mealasbhal. V dávné minulosti patřily k vysočině Highland. Hl. městem Lewisu je Stornoway, odkud je možné přepravit se lodní dopravou na Ullapool a letecky do Benbeculy (na ostrov Barra), Inverness, Aberdeen, Glasgow a Edinburgh. Tarbert je místem, odkud na Harrise přeplouvá trajekt na ostrov Skye a North Uist (Uist = severní část centrální skupiny ostrovů ve Vnějších Hebridech – dělí se na Severní a Jižní). V blízkosti Harris – Lewisu se nachází několik neobývaných ostrovů.