Historie Skotska

Osídlovnání Skotska začalo pravděpodobně před 11 000 lety v Době ledové. Vykopávky dokládají, že vesnice vznikaly už 6 000 let p.n.l. 

Dalriadský král Kenneth Mac Alpin je považován za zakladatele Skotska, který si v 9. století podmanil Říši Piktů a později založil královstvý zvané ALBA,

bezprostřední předchůdce Skotského království. 

K významným společenským změnách docházelo v druhé polovině 11.století, a to za vlády Malcolma III., především v oblasti systému následnictví, práva a majetkových vztahů.

Reorganizací prošla i církev. Velekrál zavedl ve Skotsku zákony a zvyklosti převzaté z Anglie.

Skotsko vedlo dlouhé a vyčerpávající války s Anglii, což vyčerpalo obě země.

Známou osobností je William Wallace, který ve 14. století dobyl York, což zvedlo Skotům morálku. Po jeho popravě v jeho myšlence pokračoval neméně významny

Robert Bruce.

1. května 1707 došlo ke vzniku Království Velké Británie (Akt o unii) a 1. ledna 1801 se pak Skotsko stává jednou ze 4 zemí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.