Iona

Iona byla v historii křesťanství ve Skotsku velmi důležitá a je pověstná klidem a přírodní krásou.

Začínajíc Ionou začalo se šířit křesťanství v ,,pohanském” Skotsku a většině Anglie. Iona se stala svatým ostrovem, kde bylo pochováno vícero králů Skotska, Irska a Norska.

Na ostrově údajně vznikla posvátná ručně psaná malovaná kniha Book of Kells. Víme to jen podle legendy, protože klášter byl vícekrát vyloupený Vikingy. Brzy tu začali působit benedikti, kteří postavili vlastní opatství. Za reformace však byly budovy zničeny. Z třistašedesáti vyřezávaných dřevěných křížů se zachovaly jen tři.

Opatství je v současnosti sídlem ekumenické církve a často navštěvovaným poutním místem.

Je to nejzachovalejší náboženská střdověká stavba na západních ostrovech Skotska.