Jedburgh

Městečko Jedburgh je bývalým královským městem v regionu skotských hranic Scottish Borders. Jedburgh se nachází na toku řeky Jed Water, která se vlévá do River Teviot. Náchází se jen 10km od hranice Skotska s Anglií. Má přibližně 4000 obyvatelů. Městskou dominantou je opatství Jedburgh Abbey. Dalšími důležitými budovami v městě je Mary, Queen of Scots´ House (Dům Marie, královny Skotska) a věznice Jedburgh Castle Jail, dnes sloužící jako muzeum.

V letech 1118 a 1138 král David I. pozval do města francouzské augustiniánské mnichy z města Beauvais, kteří brzy založili opatství. Kvůli pohraničním bojům Skotska a Anglie se z opatství staly velké ruiny, které však dodnes stojí za prohlídku. V Jedburghu umřel silně věřící skotský král Malcolm. V 16.st. se ve městě zdržovala v jednom z domů Marie I., královna Skotů. stal věznicí.

Dnes je v tomto domě její muzeum. Zámek bylsídlem mnohých šlechticů, v r. 1823 se Za časů II.světové války se konaly v okolí Jedburghu vojenské cvičení amerického Úřadu strategických služeb. Operace Jedburgh byla jednou z klíčových operací při osvobození Anglie

V r. 1986 se v okolí opatství začal velký archeologický výzkum. Mnohé z významných nálezů jsou vystaveny v moderní budově v blízkosti ruin. I když bylo opatství mnohokrát zničené, stále patří mezi nejkrásnější pozůstalé normanské budovy ve Skotsku. Dnes budova nemá střechu, ta byla přemístěna na vrch kostela z 19.st. V městečku se v blízkosti opatství konají každý rok slavnosti, spojené s koncerty dudáků, bubeníků, různých kapel a ochutnávkou specialit, jako jsou Jethart Snails a Jethart Pears.

Jethart Snails jsou hnědé vařené bonbony s mentolovou příchutí, vyráběné podle starého receptu od francouzských vězňů z časů Napoleonských válek. Ve městě se nachází most Canongate Brig ze 16.st., v jehož okolí můžete jít na pěknou procházku podél řeky. Pýchou Jedburghu je též 2000 let starý dub.

Z okolí měst je známé Melrose, Které je stejně jako Jedburgh Známé svým opatstvím.