Loch Lochy

Loch Lochy je široké sladkovodní jezero, nachází se v Lochaberi, části Highlandu.

Je vzdálené 16 km na jihozápad od známého jezera Loch Ness podél údolí Velký Glen. Jezero je přes 15 km dlouhé se šířkou přes 1 km. Řeka Lochy vytéká z jihozápadního konce jezera. Zatím co Kaledonský průplav spojuje jeho severozápadní část s jezerem Loch Oich.

Lochneská trojhrbá příšera Lizzie údajně žije v jezeře Loch Lochy.