North Queensferry

North Queensferry je vesnice vzdálená 16km od Edinburghu, v regioně Fife. Nachází se mezi slavným železničním mostem Forth Bridge a mostem Forth Road Bridge. Vesnici založila Sv. Margaréta, manželka krále Malcoma III., za účelem převozu poutníků cestujících do St. Andrews. Margaret sama využívala trajekt mezi opatstvím Dunferline a její kaplí na hradě Edinburgh Castle. Od té doby se tomuto městu říká Queen's Ferry.

North Queensferry však bylo osídlené dlouho před Margaretinou dobou. To, že se stane důležitým uzlem lodní dopravy, předurčovala jeho poloha v nejužší části úžiny Firth of Forth a výhodná poloha ostrova Inchgarvie uprostřed něj. V North Queensferry nikdy nežilo víc než 600 lidí, velké množství lidí z různých společenských skupin však tímto místem procházelo.

V 19.st. poklesl význam lodní přepravy a přišla na řadu potřeba postavit most při Forth. Práce na stavbě mostu začala v r. 1883, pod vedením Benjamina Bakera a Johna Fowlera. Na konstrukci pracovalo přes 4000 mužů. Most Forth Rail Bridge byl otevřený v r. 1890. Most je 2,5 km dlouhý a vysoký 46m n.m. Spojuje město Skotska s regionem Fife.

Trajektová přeprava pokračovala dál, dokud ji nezatlačil do pozadí vynález motorového vozidla ve 20.st. Most byl natolik využívaný, až vznikla nová potřeba – postavit další, pěší most. Až po jeho dostavbě činnost Queen's Ferry zanikla úplně.

V současnosti je jednou z největších atrakcí North Queensferry akvarium Deep Sea World (Hlubokomořský svět). Je to jedno z největších a nejpopulárnějších veřejných akvárií ve Velké Británii. Seznamuje návštěvníky s místním a exotickým podmořským životem.